Thanh Toan

VÉ XE HUẾ - TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ ONLINE:

Nhận thanh toán trức tiếp tại Phòng Vé, hoặc chuyển khoản online vào các tài khoản sau:


Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Hòa


1: Paypal:
2: Viet Com Bank 
Số tài khoản: 0161-0016-24847, Chi Nhánh Huế
3: Maritime Ban
Số tài khoản: 2600-1010-924906, Chi Nhánh Huế
4: Ngân Hàng Quân Đội MB
Số tài khoản: 0600-1038-46002, Chi Nhánh Lãn Ông, Hà Nội
5: Ngân Hàng Tiền Phong - Tien Phong Bank
Số tài khoản: 0010-4428-001, Chi Nhánh Hà Nội

0 nhận xét: